תנ"ך - כה אמר ה' השמרו בנפשותיכם ואל־תשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...