תנ"ך - ולא שמעו ולא הטו את־אזנם ויקשו את־ערפם לבלתי שומע שמוע ולבלתי קחת מוסר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...