תנ"ך - כה׀ אמר ה' ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן־ה' יסור לבו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...