תנ"ך - ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...