תנ"ך - ועשה הרעה הרע בעיני לבלתי שמע בקולי ונחמתי על־הטובה אשר אמרתי להיטיב אותו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...