תנ"ך - לכן כה אמר ה' שאלו־נא בגוים מי שמע כאלה שעררת עשתה מאד בתולת ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...