תנ"ך - ירמיהו פרק יח פסוק כ - הישלם תחת־טובה רעה כי־כרו שוחה לנפשי זכר׀ עמדי לפניך לדבר עליהם טובה להשיב את־חמתך מהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...