תנ"ך - תשמע זעקה מבתיהם כי־תביא עליהם גדוד פתאם כי־כרו שיחה שוחה ללכדני ופחים טמנו לרגלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...