תנ"ך - ספר ירמיהו פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים