תנ"ך - ירמיהו פרק ב פסוק טו - עליו ישאגו כפרים נתנו קולם וישיתו ארצו לשמה עריו נצתה נצתו מבלי ישב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...