תנ"ך - אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני ילדתנו כי־פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...