תנ"ך - והיה האיש ההוא כערים אשר־הפך ה' ולא נחם ושמע זעקה בבקר ותרועה בעת צהרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...