תנ"ך - דרש־נא בעדנו את־ה' כי נבוכדראצר מלך־בבל נלחם עלינו אולי יעשה ה' אותנו ככל־נפלאתיו ויעלה מעלינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...