תנ"ך - ספר ירמיהו פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים