תנ"ך - ירמיהו פרק כב פסוק יט - קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...