תנ"ך - ואמרת שמע דבר־ה' מלך יהודה הישב על־כסא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...