תנ"ך - ועברו גוים רבים על העיר הזאת ואמרו איש אל־רעהו על־מה עשה ה' ככה לעיר הגדולה הזאת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...