תנ"ך - ספר ירמיהו פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים