תנ"ך - וכתאנים הרעות אשר לא־תאכלנה מרע כי־כה׀ אמר ה' כן אתן את־צדקיהו מלך־יהודה ואת־שריו ואת׀ שארית ירושלם הנשארים בארץ הזאת והישבים בארץ מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...