תנ"ך - ספר ירמיהו פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים