תנ"ך - ושתו והתגעשו והתהללו מפני החרב אשר אנכי שלח בינתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...