תנ"ך - ירמיהו פרק כה פסוק יז - ואקח את־הכוס מיד ה' ואשקה את־כל־הגוים אשר־שלחני ה' אליהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...