תנ"ך - ירמיהו פרק כה פסוק יט - את־פרעה מלך־מצרים ואת־עבדיו ואת־שריו ואת־כל־עמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...