תנ"ך - ירמיהו פרק כה פסוק כב - ואת כל־מלכי־צר ואת כל־מלכי צידון ואת מלכי האי אשר בעבר הים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...