תנ"ך - ירמיהו פרק כה פסוק כח - והיה כי ימאנו לקחת־הכוס מידך לשתות ואמרת אליהם כה אמר ה' צבאות שתו תשתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...