תנ"ך - ירמיהו פרק כה פסוק לא - בא שאון עד־קצה הארץ כי ריב לה' בגוים נשפט הוא לכל־בשר הרשעים נתנם לחרב נאם־ה': ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...