תנ"ך - ירמיהו פרק כה פסוק לב - כה אמר ה' צבאות הנה רעה יצאת מגוי אל־גוי וסער גדול יעור מירכתי־ארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...