תנ"ך - ירמיהו פרק כה פסוק לה - ואבד מנוס מן־הרעים ופליטה מאדירי הצאן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...