תנ"ך - ירמיהו פרק כה פסוק לו - קול צעקת הרעים ויללת אדירי הצאן כי־שדד ה' את־מרעיתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...