תנ"ך - ירמיהו פרק כה פסוק לז - ונדמו נאות השלום מפני חרון אף־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...