תנ"ך - עזב ככפיר סכו כי־היתה ארצם לשמה מפני חרון היונה ומפני חרון אפו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...