תנ"ך - ירמיהו פרק כו פסוק ב - כה׀ אמר ה' עמד בחצר בית־ה' ודברת על־כל־ערי יהודה הבאים להשתחות בית־ה' את כל־הדברים אשר צויתיך לדבר אליהם אל־תגרע דבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...