תנ"ך - ירמיהו פרק כו פסוק ו - ונתתי את־הבית הזה כשלה ואת־העיר הזאתה הזאת אתן לקללה לכל גוי הארץ: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...