תנ"ך - ואל־הכהנים ואל־כל־העם הזה דברתי לאמר כה אמר ה' אל־תשמעו אל־דברי נביאיכם הנבאים לכם לאמר הנה כלי בית־ה' מושבים מבבלה עתה מהרה כי שקר המה נבאים לכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...