תנ"ך - ירמיהו פרק כז פסוק ב - כה־אמר ה' אלי עשה לך מוסרות ומטות ונתתם על־צוארך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...