תנ"ך - ירמיהו פרק כז פסוק כא - כי כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל על־הכלים הנותרים בית ה' ובית מלך־יהודה וירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...