תנ"ך - ירמיהו פרק כח פסוק ג - בעוד׀ שנתים ימים אני משיב אל־המקום הזה את־כל־כלי בית ה' אשר לקח נבוכדנאצר מלך־בבל מן־המקום הזה ויביאם בבל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...