תנ"ך - ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה ה' יקם ה' את־דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית־ה' וכל־הגולה מבבל אל־המקום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...