תנ"ך - ספר ירמיהו פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים