תנ"ך - ירמיהו פרק כט פסוק יח - ורדפתי אחריהם בחרב ברעב ובדבר ונתתים לזועה לזעוה לכל׀ ממלכות הארץ לאלה ולשמה ולשרקה ולחרפה בכל־הגוים אשר־הדחתים שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...