תנ"ך - ירמיהו פרק ג פסוק ג - וימנעו רבבים ומלקוש לוא היה ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...