תנ"ך - ירמיהו פרק ג פסוק ד - הלוא מעתה קראתי קראת לי אבי אלוף נערי אתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...