תנ"ך - ירמיהו פרק ג פסוק ז - ואמר אחרי עשותה את־כל־אלה אלי תשוב ולא־שבה ותראה ותרא בגודה אחותה יהודה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...