תנ"ך - ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...