תנ"ך - ירמיהו פרק ל פסוק ז - הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת־צרה היא ליעקב וממנה יושע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...