תנ"ך - ועבדו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...