תנ"ך - ירמיהו פרק לא פסוק ב - מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על־כן משכתיך חסד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...