תנ"ך - ירמיהו פרק לא פסוק לח - ויצא עוד קוה קו המדה נגדו על גבעת גרב ונסב געתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...