תנ"ך - עוד תטעי כרמים בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...