תנ"ך - ועתה לכן כה־אמר ה' אלהי ישראל אל־העיר הזאת אשר׀ אתם אמרים נתנה ביד מלך־בבל בחרב וברעב ובדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...